Accounts

MOUs

Visitors Counter

19140448

શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૨૧-૨૨ માં પ્રવેશ પ્રક્રિયા ની માહિતી


રાજ્ય કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ અંગેની અગત્યની સૂચના

 

 

 

 

 

Advertisements